+48 22 487 12 23 biuro@wydajni.pl

Na co mi to? Poznaj powody, dla których warto nas zatrudnić

Można na nas polegać

Niepełnosprawność nie jest dla nas przeszkodą. Znamy się na swojej pracy, uwielbiamy ją i wiemy, że jesteśmy cennymi pracownikami. Pracujemy trochę krócej (7 h dziennie), mamy trochę dłuższe urlopy, ale nie dajemy plamy.  Tak po prostu.

Jesteśmy z polecenia 

99% naszych klientów to klienci z polecenia. Bądźmy szczerzy: naszej oferty nikt nie szuka. Ale kiedy już się dowie, że jest taka możliwość to ho, ho ho! Zatrudniamy coraz więcej, szkolimy coraz więcej i jesteśmy coraz lepsi. I to jest fajne!

Agencja interaktywna do zadań specjalnych

Nie, nie jesteśmy agencją interaktywną z prawnego punktu widzenia. Ale tak właśnie się czujemy. W firmie pracują kierownicy marketingu i sprzedaży z ogromnym doświadczeniem i stażyści z potencjałem. I to jest idealne połączenie idealne.

Jesteśmy zgodni z prawem

Oto nasza notka prawna. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123 poz. 776 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 roku w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820)

I tak na koniec. Może kawka? Ok, ale wyłącznie po pracy

Nie potrzebujemy Twojego biura, ani Twojego kubka, ani Twojego laptopa. Nie potrzebujemy nawet  Twojego czasu. Pracujemy zdalnie, wszystko mamy u siebie. Ty tylko dajesz znak do startu. W reważnu otrzymujesz efekty naszej pracy.